Özel Yesevi Havacılık Lisesi
Okulun İlke ve Değerleri

İlkelerimiz:

Nesillerimizi çağın gereklerine, milli ve manevi hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak yetiştirmek. Gelecekte alacakları görevlerde mesleki yeterlilikleri ve insani değerleri en üst düzeyde tutarak kendilerinden sonra gelenlere aktarmalarını sağlamaktır.

Değerlerimiz:

Milli ve Manevi hassasiyetlerimiz en büyük değerlerimizdir.
Kurumun hedefleri, Stratejileri ve Performans göstergeleri

Stratejik Hedeflerimiz

Gelecekte okul öncesinden başlayıp üniversiteye kadar her öğrencinin istediğini bulabileceği bir eğitim kompleksi haline gelmek

Stratejilerimiz

Periyodik aralıklarla yaptırmış olduğumuz SWAT analizleri ile güçlü ve zayıf yanlarımızın tespiti sonucunda çıkan analizlere göre tehditleri avantaja dönüştürebilmek için stratejiler üretmektir. Temel anlamda bilimsel yöntemleri kullanarak zayıf yönlerimizi güçlendirmek için stratejiler üretilmektedir.

Hedeflere ulaşmak için Kullanacağımız Performans Göstergelerimiz

Veli, öğrenci, çalışan ve paydaşlarımıza periyodik aralıklarla yaptırdığımız SWAT analizleri performansımızın değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir.
 

Nesillerimizi çağın gereklerine, milli ve manevi hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak yetiştirmek